EDYCJA 2021

Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia o godzinie 10.00,
zakończenie ostatniego dnia obiadem, koszt: 450 zł, 500 zł (z noclegiem)

Prosimy o zabranie alby i stuły. 

I seria rekolekcji (4-6 listopada) – prowadzi o. Dariusz Kowalczyk SJ

II seria rekolekcji (15-17 listopada) – prowadzi o. Józef Augustyn SJ

III seria rekolekcji (18-20 listopada) – prowadzi o. Józef Augustyn SJ

prowadzący

o. Dariusz Kowalczyk SJ

(ur. 16.12.1963 r.) do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1983. Studiował filozofię w Krakowie (19851988) oraz teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie (19901993) i Uniwersytecie Gregoriańskim (19931995). Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1994 w Warszawie. Stażysta Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego (1988 1990). W latach 19951998 asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W roku 1999 obronił tam doktorat z teologii dogmatycznej, napisany pod kierunkiem Luisa Ladarii Ferrera. Od 1998 roku wykładowca teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Papieskim Wydziale 

Teologicznym Bobolanum w Warszawie. W 20022003 rektor kolegium jezuitów w Warszawie. W latach 20032009 prowincjał wielkopolskomazowiecki. Obecnie wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od marca 2013 profesor nadzwyczajny. Od 8 kwietnia 2013 dziekan Wydziału Teologii tego uniwersytetu

o. Józef Augustyn SJ

(ur. 21.03.1950 r.) do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1965 (w wieku 15 lat). Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1976. W latach 19761978 studiował katechetykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach osiemdziesiątych kontynuował studia we Włoszech oraz Francji. W 1994 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2002 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej w Papieskim Wydziale Teologicznym (Sekcja Bobolanum) w Warszawie. W 2003 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Ignatianum. W latach 

19841991 pracował jako animator rekolekcji i kierownik duchowy w Domu Rekolekcyjnym CzechowicachDziedzicach, a w latach 19912001 w Centrum Duchowości w Częstochowie. Współzałożyciel jezuickiego kwartalnika Życie Duchowe(1994) oraz jego redaktor naczelny (20012015). Opublikował ponad pięćdziesiąt własnych książek, kilkanaście książek pod redakcjąoraz około trzystu artykułów z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej, duchowości oraz katechetyki.

 dom rekolekcyjny archidiecezji gdańskiej
pod wezwaniem
św. wojciecha

ul. Jana Pawła II 9
83-010 Straszyn

zarząd

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Straszynie
ks. Robert Mogiełka

konto bankowe

Bank Pekao
49 1240 1242 1111 0010 6929 9668

kontakt

+48 793 657 284
dr.straszyn@gmail.com