Dom Rekolekcyjny
Archidiecezji Gdańskiej
im. św. Wojciecha

ul. Jana Pawła II 7, 83-010 Straszyn

kontakt

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Straszynie

ks. Adam Jeszka

Kontakt telefoniczny: +48 793 657 284 lub drogą mailową: dr.straszyn@gmail.com

Konto bankowe: PeKaO Nr 49 1240 1242 1111 0010 6929 9668