EDYCJA 2023

 Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia o godzinie 10.00,
zakończenie ostatniego dnia obiadem.

koszt:

600 zł
(pokój jednoosobowy) 
550 zł
(pokój dwuosobowy)

500 zł
(pokój trzyosobowy i bez noclegu)

Prosimy o zabranie alby. 

I sesja rekolekcji: 13-15 listopada 2023
– prowadzi ks. dr Arkadiusz Chwastyk

II sesja rekolekcji: 16-18 listopada 2023
– prowadzi ks. dr hab. Stanisław Adamiak

III sesja rekolekcji: 20-22 listopada 2023
– prowadzi o. dr Tomasz Zamorski OP

 

 

prowadzący

ks. dr Arkadiusz Chwastyk

Kanclerz Kurii Świdnickiej. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 r. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriański w Rzymie, które ukończył tytułem doktora w 2010 r.

Po powrocie do diecezji pełnił funkcję notariusza Świdnickiej Kurii Biskupiej i wykładowcy świdnickiego WSD. Od 2010 r. był sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej, a po utworzeniu Sądu Biskupiego Diecezji Świdnickiej w 2013 r. został jego oficjałem.

ks. dr hab. Stanisław Adamiak

Rektor WSD Toruń. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2004 roku. W 2005 rozpoczął studia z historii Kościoła na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 2011 roku obronił doktorat na temat: „Carthage, Constantinople and Rome: Imperial and papal interventions in the life of the Church in Byzantine Africa (533-698)”.

Następnie wykładał na Uniwersytecie Gregoriańskim i na Wydziale Teologicznym UMK. Od 2014 do 2019 roku adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Związany z Ruchem Światło-Życie, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. Współpracownik i były stypendysta opiekującego się zdolną młodzieżą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

o. dr Tomasz Zamorski OP

Kaznodzieja, rekolekcjonista. Kaznodzieja i wykładowca homiletyki, doktor teologii. Współtworzy Dominikański Ośrodek Kaznodziejski. Dawniej duszpasterz dzieci, młodzieży, pracownik Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia, przeor klasztoru w Warszawie, kapelan sióstr dominikanek.

Fascynuje go przepowiadanie, które według niego powinno być piękne, pogłębione i świadome biblijnego oraz teologicznego Źródła, a przede wszystkim bliskie człowieka. Tym próbuje zapalić swoich słuchaczy i studentów.

 dom rekolekcyjny archidiecezji gdańskiej
pod wezwaniem
św. wojciecha

ul. Jana Pawła II 7
83-010 Straszyn

zarząd

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Straszynie
ks. Robert Mogiełka

konto bankowe

Bank Pekao
49 1240 1242 1111 0010 6929 9668

kontakt

+48 793 657 284
dr.straszyn@gmail.com
dr.straszyn@gmail.com

aszyn@gmail.com